Privacyverklaring 

 

Wanneer u gebruik maakt van de dienstverlening van Leefstijlloket Vlaardingen, vertrouwt u aan haar uw gegevens toe. Dit is een grote verantwoordelijkheid en Leefstijlloket Vlaardingen werkt er hard aan om uw gegevens te beschermen en u er de controle over te geven.

 

Artikel 1 - Inleiding
Dit is de Privacyverklaring van Leefstijlloket Vlaardingen, gevestigd te Vlaardingen. In deze verklaring leest u hoe wordt omgegaan met de persoonsgegevens die in het contact met u worden verkregen. Leefstijlloket Vlaardingen voldoet aan de bepalingen van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

 

Artikel 2 - Verzamelde persoonsgegevens
Uw privacy is heel belangrijk. Leefstijlloket Vlaardingen doet haar uiterste best om uw gegevens te beschermen. Om diensten aan u te kunnen leveren en de dienstverlening aan u te waarborgen, zijn er wel een aantal persoonsgegevens van u nodig. Leefstijlloket Vlaardingen verwerkt deze persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van haar diensten en/of omdat u deze zelf aan haar verstrekt.
Deze gegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden:
• het verlenen van diensten
• het verzenden van nieuwsbrieven
• de opslag van klantgegevens in het systeem, om de overeenkomst tussen u en Leefstijlloket Vlaardingen te kunnen uitvoeren
• het treffen van maatregelen om de dienstverlening te verbeteren het verstrekken van informatie en/of aanbiedingen

 

Artikel 3 - Beveiliging
De beveiliging van uw persoonsgegevens wordt serieus genomen en daartoe worden passende technische en organisatorische maatregelen doorgevoerd ter bescherming tegen de onbevoegde of onrechtmatige verwerking van persoonlijke gegevens en tegen onopzettelijke of onrechtmatige vernietiging, verlies, wijziging, onbevoegde openbaarmaking van of toegang tot persoonlijke gegevens. U wordt er echter op gewezen dat de beveiligingsrisico’s die samenhangen met de opslag en overdracht van persoonlijke gegevens niet volledig kan worden geelimineerd.

 

Artikel 4 - Gegevens van websitebezoek
Het website adres is: www.leefstijlloketvlaardingen.nl.
Gegevens worden ontvangen op basis van uw bezoek aan de website. Voorbeelden hiervan zijn cookies. Deze gegevens worden gebruikt om een beter beeld te krijgen van de klant en om de dienstverlening en website te ontwikkelen en aan te passen aan uw persoonlijke voorkeuren. Bekijk hiervoor de Cookieverklaring welke u kunt vinden op de website.

 

Artikel 5 - Gegevens opvragen, aanpassen en verwijderen
Persoonsgegevens die aan Leefstijlloket Vlaardingen zijn verstrekt kunnen op elk gewenst moment opgevraagd, aangepast of verwijderd worden. U dient hiervoor persoonlijk contact op te nemen met Leefstijlloket Vlaardingen.

 

Artikel 6 - Bewaartermijn gegevens en inzage
Wanneer u de dienstverlening eindigt, worden sommige gegevens bewaard op basis van de wettelijke bewaartermijn. De gegevens die niet meer nodig zijn worden verwijderd. Na de wettelijke bewaartermijn worden alle gegevens vernietigd. U heeft recht op inzage van de gegevens die er van u zijn nadat de dienstverlening is beëindigd. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering indienen bij Leefstijlloket Vlaardingen. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, wordt u gevraagd om een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen met het verzoek.