Disclaimer Leefstijlloket

 

Als rechtspersoon ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 74181955, PrevenZie Leefstijlcoaching, hierna te noemen beheerder van www.leefstijlloketvlaardingen.nl, verleent u hierbij toegang tot www.leefstijlloketvlaardingen.nl. De beheerder behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder u daarvan mededeling te hoeven doen.

 

Beperkte aansprakelijkheid

De beheerder spant zich in om de inhoud van deze website zo geregeld mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op de website aangeboden informatie wordt aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze informatie kan op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van de beheerder. Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met de beheerder. Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan de beheerder nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

 

Auteursrechten

Alle rechten van het intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij de beheerder. Het kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van de beheerder, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

 

Overig

Deze disclaimer zal af en toe aangepast moeten worden, bijvoorbeeld wanneer de website aangepast wordt of de voorwaarden wijzigen. U kunt deze webpagina raadplegen voor de laatste versie. Mocht u nog vragen en/of opmerkingen hebben neem dan contact op.